Hypnose Noord

Hypnose Noord neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Hypnose Noord is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Hypnose Noord samengestelde site.

Hypnose Noord heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.

Deze website richt zich tot Nederlandse consumenten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze en iedere aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina, onze voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing.

Open chat
Vragen? Stuur een bericht via Whatsapp.