Hypnose Noord

Eigenaarschap


De verantwoordelijkheid nemen voor jouw probleem.

Wie is er verantwoordelijk? Door de verantwoording zelf te nemen neem jij meteen de regie. En als jij de regie hebt over jou probleem, ben jij in staat om het te veranderen, en niet afhankelijk van wat een ander doet of niet doet.

Verantwoordelijkheid nemen betekent niet dat je schuld bekent of op je neemt maar dat je jou lot niet bij een ander neerlegt. Want er is maar een iemand die jou kan veranderen en dat ben je zelf. Je kan hier wel hulp bij vragen, maar uiteindelijk ben jij eigenaar.
Door eigenaarschap te nemen stap je uit de rol van slachtoffer en in de rol van veranderaar.

Groeten,
David
HypnoseNoord

Open chat
Vragen? Stuur een bericht via Whatsapp.