Hypnose Noord

EMDR therapie versus hypnotherapie


EMDR therapie kan worden ingezet voor cliënten die geestelijke ongemak ervaren van een schokkende ervaring die ze in het verleden hebben ervaren.

Wat is EMDR therapie?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR. In deze therapie vorm wordt er bewust contact gemaakt met de interne beleving van de schokkende ervaring om vervolgens het interne patroon die de daar bij horende emotie te veranderen. Dit door middel van oogbewegingen. Deze therapie vorm kan een snelle en effectieve manier zijn mits je bewust contact kan maken met de gebeurtenis die de emotie activeert.

Wanneer is EMDR therapie minder effectief?

Wanneer je niet bewust bent van de ervaring die je emotie activeert, kun je het patroon ook niet veranderen. Het niet bewust zijn van de ervaring kan duiden op een onbewuste blokkade wat veel voor komt met trauma’s. Hiermee wil je onbewuste brein je beschermen door de ervaring te blokkeren.

Gestapelde trauma’s waarin er gedurende periode meerdere keren een traumatische ervaring is beleefd. EMDR therapie is ook minder effectief omdat je bewust niet meer alle ervaringen kan herinneren waardoor niet alles wordt “herschreven”. Wanneer er bewust niet een specifieke ervaring wordt herinnerd en er is wel sprake van een probleem gedrag zoals bijvoorbeeld angst, dan is het goed om bewust te worden wat de functie is van de angst.

Het gedrag angst wil je ergens voor beschermen. Hierin is het belangrijk om de “lessen” die het gevoel angst voor staat te leren. Voordat je het verandert, anders komt het gevoel angst op een gegeven moment terug.

Met hypnotherapie wordt er ook gebruik gemaakt van het veranderen van patronen. Met deze vorm van therapie wordt er gewerkt met het bewuste en onbewuste deel van de brein om de verandering tot stand te brengen.

De trance staat die vaak gebruikt wordt in hypnotherapie geeft de toegang om in contact te komen met kern van het probleem. Door bewust hiervan te worden kan je op een snelle en effectieve manier de verandering maken.  EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Heb je na het lezen van dit stuk vragen?

Open chat
Vragen? Stuur een bericht via Whatsapp.