Hypnose Noord

Alcohol en drugsverslaving

Waarom is het zo cruciaal om te onderzoeken wat de positieve intentie is achter alcohol- en drugsverslaving?

Vaak wordt er direct gedacht aan negatieve gevolgen zoals gezondheidsproblemen, sociaal isolement en financiële problemen wanneer we het hebben over verslaving. Hoewel deze aspecten zeker belangrijk zijn om in overweging te nemen, is het eveneens van groot belang om te begrijpen dat verslavingsgedrag een dieperliggende oorzaak heeft. Een benadering die zich richt op de positieve intentie van verslaving kan helpen om het probleem vanuit een andere invalshoek te bekijken, waardoor er ruimte ontstaat voor duurzame verandering.

Om een beter begrip te krijgen van de positieve intentie achter verslavingsgedrag, kunnen we kijken naar de neurologische niveaus. Volgens deze theorie wordt ons gedrag beïnvloed door verschillende factoren, zoals onze omgeving, identiteit en waarden.

Bij verslavingsgedrag speelt het gedragsniveau een belangrijke rol. Het gebruik van alcohol of drugs vervult op dit niveau een bepaalde waarde. Bijvoorbeeld, het kan dienen als een manier om stress te verminderen, zelfvertrouwen te vergroten of sociaal contact gemakkelijker te maken. Het gedragsniveau heeft dus een positieve intentie; het probeert ons te beschermen tegen negatieve emoties of situaties. Als we alleen maar focussen op hoe we het gedrag kunnen veranderen, missen we essentiële aspecten zoals de waarde die het gedrag wil vervullen.

Het veranderen van verslavingsgedrag door te werken vanuit overtuigingen en waarden

Om effectief verslavingsgedrag te veranderen, is het belangrijk om verder te kijken dan alleen het gedragsniveau. We moeten ook onze overtuigingen en waarden onderzoeken die het verslavende gedrag beschermen.

Dit betekent dat we moeten begrijpen welke belemmerende overtuigingen er zijn die ervoor zorgen dat we vasthouden aan het verslavingsgedrag. Deze overtuigingen kunnen variëren van “Ik kan niet ontspannen zonder alcohol” tot “Ik verdien het niet om gelukkig te zijn”. Door deze overtuigingen bewust te maken, kunnen we ze uitdagen en vervangen door nieuwe, helpende overtuigingen.

Daarnaast is het van cruciaal belang om onze waarden te onderzoeken. Door een bewuste verbinding te maken met onze waarden en deze als leidraad te gebruiken, kunnen we een sterker fundament creëren voor verandering.

Hypnotherapie: Een effectieve therapievorm voor verslavingsgedrag

Een therapeutische benadering die goed aansluit bij het werken aan de positieve intentie van verslavend gedrag is hypnotherapie. Hypnose stelt ons in staat om direct toegang te krijgen tot ons onderbewustzijn, waar veel van onze overtuigingen en waarden worden gevormd.

Tijdens een hypnotherapiesessie kan de therapeut werken aan het herprogrammeren van belemmerende overtuigingen en het versterken van helpende overtuigingen. Door middel van suggesties en visualisaties kan de therapeut de positieve intentie van verslavingsgedrag onderzoeken, begrijpen en op alternatieve manieren vervullen.

Bovendien kan hypnotherapie ook helpen bij het creëren van diepe ontspanning, het verminderen van stress en het vergroten van zelfvertrouwen. Dit zijn allemaal aspecten die vaak ten grondslag liggen aan verslavingsgedrag.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op.

Open chat
Vragen? Stuur een bericht via Whatsapp.