Als je wel tevreden bent:

Als je tevreden bent met ons contact en het resultaat van de behandeling,

Als je niet tevreden bent:

Ben je niet tevreden over de dienstverlening, neem dan contact op.

Klachten over de dienstverlening dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen gemeld te worden aan opdrachtnemer.

De klacht wordt bekeken en wanneer partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen, zal de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke erkende geschillencommissie,

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.